Tải về Windows 10 v1909 XP Themes 2021 Edition x64 by The World Of PC

106 0

Tải về Windows 10 v1909 XP Themes 2021 Edition x64 by The World Of PC

Tải về Windows 10 v1909 XP Themes 2021 Edition x64 by The World Of PC là bản dựng Windows 10 v1909 được tích hợp giao diện Windows XP Themes . Bản dựng được tùy biến và tối ưu hóa cho máy cấu hình thấp.

Description about this build :-

🔰 This build is based on latest Windows 10 1909
🔰 ESD used for tweaking :- _Win10_1903_V2_English_x64.iso
🔰 ISO Size :- 1.8Gb
Removal/Disabled Features :-
🔰 All Metro Apps (expect Store)
🔰 Print Spooler (Disabled)
🔰 Windows Search Index (Disabled)
🔰 Action Centre (Disabled)
🔰 Hibernation (Disabled)
🔰 Prefetch
🔰 People
🔰 WinSxS
🔰 Windows Media Player
🔰 Help (HTML)
Pre-Installed :-
🔰 Open Shell
🔰 .Net 3.5/4.8
🔰 Direct Play
🔰 OldNewExplorer
🔰 Windows XP wallpapers
🔰 Windows XP Themes
🔰 Windows XP Games
🔰 Windows Media Player 8
🔰 Net Animate
Screenshots :- 

Tải về Windows 10 v1909 XP Themes 2021 Edition x64

Tổng dung lượng file ISO là 1.9GB

Pass giải nén file rar là XP2021

Lưu ý : Cần chuẩn bị Driver trước khi cài đặt bản dựng này

 

Related Post

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.