Tải về Windows 10 v21H2 Build 19044.1499 AIO en-US (x64) MSDN

63 0

Tải về Windows 10 v21H2 Build 19044.1499 AIO en-US (x64) MSDN

Tải về Windows 10 v21H2 Build 19044.1499 AIO en-US (x64) MSDN là bản dựng Windows 10 All in One được cập nhật mới nhất tháng 1/2022, bản dựng không tùy biến hoàn toàn xây dựng trên nền ảnh gốc.

Thông tin

 • Phiên bản: Windows 10 21H2 Build 19044.1499 AIO en-US (x64)
 • Trang web chính thức: www.microsoft.com/en-us/windows
 • Ngôn ngữ giao diện: Tiếng Anh
 • Giấy phép: Chưa được kích hoạt

EDITIONS INCLUDED :

 • Windows 10 Home (x64)
 • Windows 10 Home N (x64)
 • Windows 10 Pro (x64)
 • Windows 10 Pro N (x64)
 • Windows 10 Home Single Language (x64)
 • Windows 10 Pro Education (x64)
 • Windows 10 Pro N Education (x64)
 • Windows 10 Pro for Workstations (x64)
 • Windows 10 Pro N for Workstation (x64)
 • Windows 10 Education (x64)
 • Windows 10 Education N (x64)
 • Windows 10 Enterprise for Virtual Desktops (x64)
 • Windows 10 Enterprise (x64)
 • Windows 10 Enterprise N (x64)
 • Windows 10 IoT Enterprise (x64)

Features :

 • Integrated updates until Jan 15, 2022.
 • .Net Framework 3.5 included (including 2.0 and 3.0).
 • Based on the Original UUP files.
 • None of the windows features have been removed.
 • install.wim is compressed into install.esd to reduce the size of the image.
 • And more.

Tải về Windows 10 v21H2 Build 19044.1499 AIO en-US (x64) MSDN

Pass giải nén file là sbz

 

 

Related Post

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.