Tải về Windows 11 Compact/Lite & SuperLite build 22000.434 by TanTai310507

87 0

Tải về Windows 11 Compact/Lite & SuperLite build 22000.434 by TanTai310507

Tải về Windows 11 Compact/Lite & SuperLite build 22000.434 by TanTai310507 là bản dựng Windows 11 build 22000.434 được tùy biến và tối ưu hóa cho người dùng. Bản dựng gồm 2 phiên bản Windows 11 Compact/Lite và Windows 11 SuperLite cho từng nhu cầu sử dụng và cấu hình máy khác nhau, chủ yếu phục vụ cho máy cấu hình thấp.

Video demo cài đặt

Tải về Windows 11 Compact/Lite & SuperLite build 22000.434 by TanTai310507

Tổng dung lượng file ISO là 7.58GB

Để được hỗ trợ từ tác giả vui lòng nhấn vào đây https://www.facebook.com/TanTai310507

Related Post

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.