Tải về Windows 11 Insider Preview v22H2 Build 22533.1001 (x64) Non TPM 2.0

69 0

Tải về Windows 11 Insider Preview v22H2 Build 22533.1001 (x64) Non TPM 2.0

Tải về Windows 11 Insider Preview v22H2 Build 22533.1001 (x64) Non TPM 2.0 là phiên bản xem trước của Windows, còn được gọi là phiên bản “DEV”, đang được phát triển với mục tiêu là bản phát hành trong tương lai. vì nó đang trong giai đoạn phát triển Có thể có một số lỗi. Ngoài ra còn có các chức năng không khả dụng (chẳng hạn như ngân hàng, trò chơi, v.v.), vì vậy vui lòng chỉ sử dụng nó cho mục đích thử nghiệm.

Tải về Windows 11 Insider Preview v22H2 Build 22533.1001 (x64) Non TPM 2.0

Information

 • Version: Windows 11 Insider Preview 22H2 Build 22533.1001 (x64) TPM 2.0 Patched
 • Architecture: 64 Bit
 • Interface language: English US
 • Official website: www.microsoft.com/en-us/windows
 • TPM: Patched
 • License : Not Activated

EDITIONS INCLUDED :

 • Windows 11 Home
 • Windows 11 Home N
 • Windows 11 Pro
 • Windows 11 Pro N
 • Windows 11 Enterprise
 • Windows 11 Education
 • Windows 11 Pro Education
 • Windows 11 Pro for Workstations
 • Windows 11 Enterprise N
 • Windows 11 Education N
 • Windows 11 Pro Education N
 • Windows 11 Pro for Workstations N
 • Windows 11 Home Single Language
 • Windows 11 Enterprise Multi-session
 • Windows 11 IoT Enterprise

Features:

 • install.wim is compressed into install.esd to reduce the size of the image.
 • Integrate .NET Framework 3.5
 • Integrated updates until Jan 16, 2022.
 • Based on the Original UUP files.
 • None of the windows features have been removed.
 • And more.

Tải về Windows 11 Insider Preview v22H2 Build 22533.1001 (x64) Non TPM 2.0

Pass giải nén file là sbz

 

Related Post

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.