Tải về Windows 7 SP1 X64 Ultimate 3in1 OEM ESD en-US JAN 2022 {Gen2}

67 0

Tải về Windows 7 SP1 X64 Ultimate 3in1 OEM ESD en-US JAN 2022 {Gen2}

Tải về Windows 7 SP1 X64 Ultimate 3in1 OEM ESD en-US JAN 2022 {Gen2} là bản dựng Windows 7 SP1 được tích hợp các bản cập nhật mới nhất tháng 1/2022 cũng như tích hợp Driver USB 3x…Bản dựng không tùy biến hay cá nhân hóa hoàn toàn xây dựng trên nền ảnh gốc MSDN. Ngoài ra bản dựng đã được hỗ trợ kích hoạt sẵn.

Tải về Windows 7 SP1 X64 Ultimate 3in1 OEM ESD en-US JAN 2022 {Gen2}

Các tính năng của bản dựng

– Bao gồm các bản cập nhật do Microsoft cung cấp cho đến tháng 1/2022

– Không cần thao tác trên giao diện và nội dung của Windows

– Không có phần mềm hoặc plugin bổ sung

– Có Internet Explorer 11 với các bản cập nhật mới nhất

– Có Kích hoạt đầy đủ

– Khả năng cập nhật mà không có hạn chế từ trang Microsoft

Các phiên bản trong bản dựng

* Windows_7 Ultimate – STD
* Windows_7 Ultimate – DAZ
* Windows_7 Ultimate – OEM

* Trình điều khiển USB3.x phổ biến trong winre.wim và install.wim

* STD = Standard installation – For those with own License Key
* DAZ = Activated by DAZ Loader v2.2.2.0
* KMS = Activated by KMS_VL_ALL
* OEM (Original Equipment Manufacturer) will automatically
* activate original version installed by Manufacturer

Tải về Windows 7 SP1 X64 Ultimate 3in1 OEM ESD en-US JAN 2022 {Gen2}

Tổng dung lượng file ISO là 3.1GB

 


Các bản dựng tương tự

Tải về Windows 7 SP1 DUAL-BOOT 31in1 x86-x64 OEM ESD en-US FEB2021 {Gen2}

Tải về Windows 7 SP1 AIO (x86/x64) 52in1 Support USB3.0/NVMe with Office 2019

 

 

Related Post

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.