Tải về Windows Server 25110 LTSC vNext ISO (MSDN) Update 5/2022

70 0

Tải về Windows Server 25110 LTSC vNext ISO (MSDN) Update 5/2022

Microsoft đang cung cấp phiên bản Windows Server 25110 LTSC vNext (tên mã Copper) mới có sẵn để tải xuống với tư cách người dùng nội bộ mới. Phiên bản mới được tạo vào 29/04/2022. Như mọi khi, nó đi kèm dưới dạng ISO hoặc VHDX và hiện có thể được kiểm tra.

Tải về Windows Server 25110 LTSC vNext ISO (MSDN) Update 5/2022

Microsoft đã tuyên bố một lần nữa rằng thương hiệu vẫn chưa được cập nhật và vẫn là Windows Server 2022 trong bản xem trước. Ngoài ra, Microsoft đang khuyến khích Người dùng nội bộ dùng thử Windows Server Vnext Datacenter: Azure Edition trên bản cung cấp Microsoft Server Operating Systems Preview trên Azure.

Bản dựng này không chứa bất kỳ điểm nổi bật của bản phát hành hoặc các vấn đề đã biết.

Tải xuống có sẵn:

  • Windows Server VNext Preview ở định dạng ISO với 18 ngôn ngữ
    và chỉ ở định dạng VHDX bằng tiếng Anh.
  • Windows Server VNext Preview VHDX
  • Microsoft Server Languages and Optional Features Preview
  • Windows Admin Center 2110.2 Preview

Keys are valid for preview builds only:

  • Server Standard: MFY9F-XBN2F-TYFMP-CCV49-RMYVH
  • Datacenter: 2KNJJ-33Y9H-2GXGX-KMQWH-G6H67

 

Để tải xuống, Người dùng nội bộ đã đăng ký có thể truy cập trang tải xuống Windows Server Insider Preview tại đây . Bạn cũng có thể xem trang Bắt đầu với Máy chủ tại đây trên cổng Windows Insider for Business để đăng ký Chương trình Người dùng nội bộ Windows trong trường hợp bạn chưa đăng ký.

Microsoft cũng lưu ý rằng Bản xem trước này sẽ hết hạn vào ngày 15 tháng 9 năm 2022.

Bạn có thể tìm thấy thông báo chính thức ở đây hoặc tải về file ISO theo liên kết bên dưới

Tải về Windows Server 25110 LTSC vNext ISO (MSDN)

Tải về phiên bản trước đó

Download Windows Server 25099 LTSC vNext ISO vừa được phát hành

Related Post

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.