Tải về Windows Server LTSC 22526 mới dưới dạng vNext Preview (ISO)

103 0

Tải về Windows Server LTSC 22526 mới dưới dạng vNext Preview (ISO)

Thông báo ngắn gọn: Tuần đầu tiên của năm mới và Windows Server LTSC mới dưới dạng vNext Preview đã có sẵn để tải xuống dưới dạng ISO và VHDX. Phiên bản 22526 vNext hiện có thể được thử nghiệm. Ngoài ra còn có các gói ngôn ngữ và FOD ISO.

Thông tin về những thay đổi trong bản dựng này không có sẵn, chỉ có những gì đã được xuất bản trong bài đăng trên blog.

==> Chi tiết : https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windowsinsiderpreviewserver

Tải về Windows Server LTSC 22526 mới dưới dạng vNext Preview (ISO)

Related Post

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.