Tổng hợp các bản dựng Windows 10/11 Compact – Lite – Superlite Update 4/2022

117 0

Tổng hợp các bản dựng Windows 10/11 Compact – Lite – Superlite Update 4/2022

Bảo Minh Technology chia sẻ liên kết tải các bản dựng Windows 10/11 Compact – Lite & SuperLite được chia sẻ trên web BaoMinh.Tech trong tháng 4/2022.

Tổng hợp các bản dựng Windows 10/11 Compact – Lite – Superlite Update 4/2022

Dưới đây là danh sách các bản dựng

Tải về Windows 10 Lite Green Morph build 19044.1682 x64 PreActivated

Tải về Windows 10 Lite Green Morph build 19044.1682 x64 PreActivated

Tải về Windows 10/11 Pro Lite Edition_x64_May 2022 – Pre-Activated

Tải về Windows 10/11 Pro Lite Edition_x64_May 2022 – Pre-Activated

Phoenix LiteOS 11 Pro Plus – Windows 11 v22H2 build 22610 Compact ✯ Lite by FBConan

Phoenix LiteOS 11 Pro Plus – Windows 11 v22H2 build 22610 Compact ✯ Lite by FBConan

Windows 10 Black Concept v21H2 build 19044.1682 x64 UEFI + WPI by Mr.Kirk

Windows 10 Black Concept v21H2 build 19044.1682 x64 UEFI + WPI by Mr.Kirk

Phoenix LiteOS 10 IoT LTSC Plus build 19044.1682 Compact – Lite by FBConan

Phoenix LiteOS 10 IoT LTSC Plus build 19044.1682 Compact – Lite by FBConan

Tải về Windows 11 Pro LiteOS v22H2 build 22610 cho máy cấu hình thấp

Tải về Windows 11 Pro LiteOS v22H2 build 22610 cho máy cấu hình thấp

Windows 11 Pro SuperLite + SE + Compact build 22000.652 by Ghost Spectre

Windows 11 Pro SuperLite + SE + Compact build 22000.652 by Ghost Spectre

Tải về Windows 11 Dark SuperLite v21H2 build 22000.652 by Mr.Kirk

Tải về Windows 11 Dark SuperLite v21H2 build 22000.652 by Mr.Kirk

FBConan’s Phoenix LiteOS 11 Pro Plus build 22000.652 – Compact ✯ Lite

FBConan’s Phoenix LiteOS 11 Pro Plus build 22000.652 – Compact ✯ Lite

Tải về Windows 11 Dark x64 v21H2 build 22000.613 by Mr.Kirk

Tải về Windows 11 Dark x64 v21H2 build 22000.613 by Mr.Kirk

Tải về Windows 10 ROG Resurrection Edition V1 by Grimbahir – TEAMOS

Tải về Windows 10 ROG Resurrection Edition V1 by Grimbahir – TEAMOS

Tải về Windows AIO (7/10/11) Pro x64 April 2022 Pre-Activated

Tải về Windows AIO (7/10/11) Pro x64 April 2022 Pre-Activated

Tải về Windows 11 Pro Lite v21H2 Build 22000.613 (No TPM Required) Preactivated

Tải về Windows 11 Pro Lite v21H2 Build 22000.613 (No TPM Required) Preactivated

Tải về Windows 10 Black v21H2 3in1 build 19041.1679 x64 by Mr.Kirk

Tải về Windows 10 Black v21H2 3in1 build 19041.1679 x64 by Mr.Kirk

FBConan’s LTSB Lite – Windows 10 Enterprise 2016 LTSB v3 Update 2022

FBConan’s LTSB Lite – Windows 10 Enterprise 2016 LTSB v3 Update 2022

NEXON ULTRA LITEOS | Windows 11 Pro v21H2 build 22000.556 by Tech aarohi

NEXON ULTRA LITEOS | Windows 11 Pro v21H2 build 22000.556 by Tech aarohi

Tải về Windows 11 Lite by Neelkalpa’s Tech cho máy cấu hình thấp

Tải về Windows 11 Lite by Neelkalpa’s Tech cho máy cấu hình thấp

Tải về Windows 10 Home & Slim build 19044.1620 by TeamOS

Tải về Windows 10 Home & Slim build 19044.1620 by TeamOS

Tải về Windows 10 LTSC 2021 SuperLite/Compact/SE Update 4 by Ghost Spectre

Tải về Windows 10 LTSC 2021 SuperLite/Compact/SE Update 4 by Ghost Spectre

Tải về Windows 10 v21H2 build 19044.1645 – 16in1 x86-x64 – Integral Edition 2022.4.14

Tải về Windows 10 v21H2 build 19044.1645 – 16in1 x86-x64 – Integral Edition 2022.4.14

Tải về Windows 11 v21H2 (16in1) build 22000.613 x64 – Integral Edition 2022.4.14

Tải về Windows 11 v21H2 (16in1) build 22000.613 x64 – Integral Edition 2022.4.14

Tải về Windows 10 Vienna v21H2 build 19044.1645 x64 by Kirk

Tải về Windows 10 Vienna v21H2 build 19044.1645 x64 by Kirk

Tải về Nexus LiteOS 10 | Windows 10 LTSB (14393.5009) Superlite Edition

Tải về Nexus LiteOS 10 | Windows 10 LTSB (14393.5009) Superlite Edition

Tải về Porcelain Os Windows 10 Pro build 19044.1620

Tải về Porcelain Os Windows 10 Pro build 19044.1620

Tải về Windows 10 Pro v21H2 build 19044.1645 x64 En-US Pre-activated

Tải về Windows 10 Pro v21H2 build 19044.1645 x64 En-US Pre-activated

Windows 11 v21H2 Build 22000.613 Lite Non-TPM 2.0 incl Office 2021 Pre-Activated

Windows 11 v21H2 Build 22000.613 Lite Non-TPM 2.0 incl Office 2021 Pre-Activated

Tải về Windows 11 Pro v21H2 build 22000.613 Non-TPM 2.0 Pre-activated

Tải về Windows 11 Pro v21H2 build 22000.613 Non-TPM 2.0 Pre-activated

Windows 11 Pro Lite v21H2 Build 22000.593 (No TPM Required) Preactivated

Windows 11 Pro Lite v21H2 Build 22000.593 (No TPM Required) Preactivated

Download Windows 10 Longhorn x64 v21H2 build 19044.1620_UEFI by Kirk

Download Windows 10 Longhorn x64 v21H2 build 19044.1620_UEFI by Kirk

Phoenix LiteOS 11 Pro Plus v22H2 build 22593.1 – Compact ✯ Lite ✯ Gaming by FBConan

Phoenix LiteOS 11 Pro Plus v22H2 build 22593.1 – Compact ✯ Lite ✯ Gaming by FBConan

Tải về Atlas OS v0.5.1 Faceit Edition_Multilanguage cho máy tính chơi game

Tải về Atlas OS v0.5.1 Faceit Edition_Multilanguage cho máy tính chơi game

Tải về Ubuntu Windows 10 Pro Compact build 19044.1620

Tải về Ubuntu Windows 10 Pro Compact build 19044.1620

Chúc các bạn thành công !

 

Related Post

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.