Hiện tại website WindowsLite.Net đang gặp khó khăn về khả năng duy trì.

Nếu yêu mến và website hữu ích với bạn, hãy giúp chúng tôi.

Thông tin Donate xem tại đây

( Currently WindowsLite.Net website is having difficulty in maintaining.

If you like it and the website is useful to you, please help us.

Donate information can be found here )