Windows Lite
windowslite.net

Windows 11 Pro SuperLite v22H2 build 25217.1000 Insider Preview

Windows 11 Pro SuperLite v22H2 build 25217.1000 Insider Preview

Tải xuống Windows 11 Pro SuperLite v22H2 build 25217.1000 Insider Preview (Bypassed + Pre-activated + Highest Performance Mode) là bản dựng Windows 11 Pro Insider Preview được tuỳ biến và tối ưu hoá cho máy cấu hình thấp.

General Information

OS build : 25217.1000
Edition : Professional Insider Preview
Version : 22H2
Arch : x64amd
Lang : en-US
Author: Phrankie11
Compression: WIM
ISO Size: 4.68gb

System Requirements

Operating System: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10
RAM: 2GB or Higher
Hard Disk: Atleast 25gb or Higher
Processor: 2-4 gigahertz (GHz) or faster with 2 cores or more cores on a compatible 64-bit processor

Installation Method

– Ventoy (100% Tested)
– Rufus (Not Tested)

SuperLite Build Notes

Removed/Disabled/Not Working

– All system apps excluding windows search, powershell, framework 3.5
– All Windows apps
– IIS Adons
– Printing
– Media Features
– Language Features
– Windows Update
– Windows Defender
– Windows Auto Update
– Telmetry Services
– Hyper V Packages
– Container Packages
– Some Network Services Not Important Only

Working/Enabled/Future Use

– Framework .Net 3.5
– Framework 4.8
– Web Camera
– Can use Office Services
– Can Play Games You Want
– Can use for Meeting/Video Call on Website

Tweaks Applied

– Essential Tweaks
– Built In Performance Tweaks
– Third Party Performance Tweaks
– Highest Performance Tweaks
– Bypass TPM, SecureBoot, RAM, CPU, Storage Check
– Bypass Account Creation during setup

Pre-installed Software

– 7zip
– Chrome
– Lightshot
– Honeyview (Phtot Viewer)
– Media Lite (Music and Video Player)
– IOBIT Driver Booster
– Defender Control

Note

– Activator addedon desktop incase you must run it as administrator to work
– Defender control added on desktop if you want to turn off/on protection
– IOBIT driver booster added on desktop if you want to update your display driver for your brightness

Screenshots

Download Windows 11 Pro SuperLite v22H2 build 25217.1000 Insider Preview

Dung lượng file ISO là 4.68GB

 

MUA ỦNG HỘ

LƯU Ý

Tất cả các file download nếu có mật khẩu giải nén sẽ là windowslite.net hoặc baominh.tech hoặc sbz .

"Các phần mềm tải về chỉ để dùng thử / giáo dục và phi thương mại." 
"Nếu bạn thích phần mềm này, vui lòng mua Giấy phép Chính hãng từ Trang web Chính thức."

Vui lòng tắt các công cụ chặn quảng cáo để có thể download được file từ trang download.

Rất mong bạn thông cảm, quảng cáo là nguồn thu duy nhất của website để hoạt động, vì thế mong bạn thông cảm khi sử dụng website có quảng cáo.

Leave a Reply