Windows ALL 7, 8.1, 10, 11 AIO 45in1 All Editions (x86/x64) April 2022 Pre-Activated

166 0

Windows ALL 7, 8.1, 10, 11 AIO 45in1 All Editions (x86/x64) April 2022 Pre-Activated

Tải xuống Windows ALL 7, 8.1, 10, 11 AIO 45in1 All Editions (x86/x64) April 2022 Pre-Activated là bản dựng Windows AIO bao gồm các phiên bản Windows 7/8.1/10/11 trong cùng file ISO cài đặt, bản dựng bao gồm 45 trong 1 phiên bản Windows (x86/x64) cập nhật mới nhất tháng 4/2022. Tất cả các phiên bản Windows đã được kích hoạt sẵn.

Windows All in one 7, 8.1, 10, 11 All Edition là tệp ISO kết hợp tất cả các phiên bản Windows 7, 8.1, 10 và Windows 11 thành một tệp duy nhất. Điều này bao gồm Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 và phiên bản mới nhất của Windows 11. Tất cả các phiên bản, cả 32-bit và 64-bit, chỉ có Windows 11 với 64-bit. Kích hoạt trước Điều đó có nghĩa là sau khi cài đặt xong, không cần kích hoạt.

Thông tin

 • Phiên bản: Windows ALL 7, 8.1, 10, 11 AIO 45in1 Tất cả các phiên bản (x86 / x64) Tháng 4 năm 2022 được kích hoạt trước
 • Kiến trúc: x86 / x64
 • Ngôn ngữ giao diện : Anh Mỹ
 • Trang web chính thức : www.microsoft.com/en-us/windows
 • Giấy phép : Đã kích hoạt

Danh sách các phiên bản windows (nó bao gồm những gì?):

 • 1. “Windows 7 Enterprise N X64”
 • 2. “Windows 7 Enterprise X64”
 • 3. “Windows 7 Home basic N X64”
 • 4. “Windows 7 Home premium N X64”
 • 5. “Windows 7 Professional N X64”
 • 6. “Windows 7 Ultimaten X64”
 • 7. “Windows 7 Home basic X64”
 • 8. “Windows 7 Home premium X64”
 • 9. “Windows 7 Professional X64”
 • 10. “Windows 7 Ultimate X64”
 • 11. “Windows 8.1 Enterprise N X64”
 • 12. “Windows 8.1 Enterprise X64”
 • 13. “Windows 8.1 Pro N X64”
 • 14. “Windows 8.1 N X64”
 • 15. “Windows 8.1 Pro X64”
 • 16. “Windows 8.1 X64”
 • 17. “Windows 8.1 Single Language X64”
 • 18. “Windows Embedded 8.1 Industry Enterprise X64”
 • 19. “Windows Embedded 8.1 Industry Pro X64”
 • 20. “Windows 10 Home”
 • 21. “Windows 10 Home N”
 • 22. “Windows 10 Home Single Language”
 • 23. “Windows 10 Education”
 • 24. “Windows 10 Education N”
 • 25. “Windows 10 Pro”
 • 26. “Windows 10 Pro N”
 • 27. “Windows 10 Pro Education”
 • 28. “Windows 10 Pro Education N”
 • 29. “Windows 10 Pro For Workstations”
 • 30. “Windows 10 Pro N For Workstations”
 • 31. “Windows 10 Enterprise”
 • 32. “Windows 10 Enterprise N”
 • 33. “Windows 11 Home”
 • 34. “Windows 11 Home N”
 • 35. “Windows 11 Home Single Language”
 • 36. “Windows 11 Education”
 • 37. “Windows 11 Education N”
 • 38. “Windows 11 Pro”
 • 39. “Windows 11pro N”
 • 40. “Windows 11 Pro Education”
 • 41. “Windows 11 Pro Education N”
 • 42. “Windows 11 Pro For Workstations”
 • 43. “Windows 11 Pro N For Workstations”
 • 44. “Windows 11 Enterprise”
 • 45. “Windows 11 Enterprise N”

Có gì mới ?

 • Đã thêm tất cả các bản cập nhật cho Windows 10 & 8.1 & 7 Được phát hành vào tháng 4 năm 2022

Hình ảnh bản dựng Windows AIO (45in1)

Tải xuống Windows ALL 7, 8.1, 10, 11 AIO 45in1 All Editions (x86/x64) April 2022 Pre-Activated

Tổng dung lượng file ISO là 12.8GB

Link dự phòng 

Sử dụng Winrar giải nén file .part1 với pass bên dưới, phần mềm sẽ tự gọp 3 part lại thành 1 file .

Pass giải nén file là sbz

 

Related Post

There are 0 comments

 1. Pingback: Tải về Windows 10/11 Pro Lite Edition_x64_May 2022 - Pre-Activated

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.