• Chúng tôi không phải là đại lý bán lẻ của bất kỳ phần mềm nào. Nếu bạn muốn mua phần mềm được cấp phép chính hãng Vui lòng liên hệ trực tiếp với người bán phần mềm.
  • Chúng tôi không bán bất kỳ phần mềm nào trong Shopee hoặc Lazada. Đó là, người dùng đã sao chép và bán lại. Vui lòng không liên hệ với chúng tôi về vấn đề này. 
  • Gửi thư của bạn đến email sau: [email protected]
  • Gửi yêu cầu phần mềm
  • Báo cáo liên kết hỏng