Tải về Flattastic OS Windows 10 Pro build 19044.1682 by TeamOS

Posted by - 11/05/2022

Tải về Flattastic OS Windows 10 Pro build 19044.1682 by TeamOS Tải về Flattastic OS Windows 10 Pro build 19044.1682 by TeamOS là bản dựng Windows 10 Pro build 19044.1682 được tùy biến và tối ưu hóa cho máy cấu hình thấp. Version: Windows 10 Pro OS build: 19044.1682 Arch: x64 Compression: esd Language: English language

Tải về Eloquence 2022 Windows 7 Ultimate Slim by TeamOS

Posted by - 10/02/2022

Tải về Eloquence 2022 Windows 7 Ultimate Slim by TeamOS Tải về Eloquence 2022 Windows 7 Ultimate Slim by TeamOS là bản dựng Windows 7 SP1 được tích hợp các bản cập nhật mới nhất tháng 1/2022. Bản dựng được tùy biến và tối ưu hóa tốt nhất cho máy cấu hình thấp hoặc chơi