Tải về Nexus LiteOS 8.1 (Rev1.0) | Windows 8.1 Superlite (9600.20302)

Posted by - 05/05/2022

Tải về Nexus LiteOS 8.1 (Rev1.0) | Windows 8.1 Superlite (9600.20302) Tải về Nexus LiteOS 8.1 (Rev1.0) | Windows 8.1 Superlite (9600.20302) là bản dựng Windows 8.1 build 9600.20302 mới nhất được tùy biến và tối ưu hóa tốt nhất cho máy cấu hình thấp hoặc chơi game.  Description about this build :-  🔰 Nexus

Tải về Windows 10 Vienna v21H2 build 19044.1645 x64 by Kirk

Posted by - 17/04/2022

Tải về Windows 10 Vienna v21H2 build 19044.1645 x64 by Kirk Tải về Windows 10 Vienna v21H2 build 19044.1645 x64 by Kirk là bản dựng Windows 10 build 19044.1465 được tùy biến và tối ưu hóa cho máy cấu hình thấp hoặc chơi game. General Information ——————————————————————————- Type……………..: OS Platform………….: x64 More Info…………: https://teamos-hkrg.com Image Format………:

Tải về Nexus LiteOS 10 | Windows 10 LTSB (14393.5009) Superlite Edition

Posted by - 17/04/2022

Tải về Nexus LiteOS 10 | Windows 10 LTSB (14393.5009) Superlite Edition Tải về Nexus LiteOS 10 | Windows 10 LTSB (14393.5009) Superlite Edition là bản dựng Windows 10 LTSB build 143939.5009 được tùy biến vào tối ưu hóa cho máy cấu hình thấp hoặc chơi game. Description about this build :-  🔰 Nexus LiteOS

Tải về Porcelain Os Windows 10 Pro build 19044.1620

Posted by - 16/04/2022

Tải về Porcelain Os Windows 10 Pro build 19044.1620 Tải về Porcelain Os Windows 10 Pro build 19044.1620 là bản dựng Windows 10 v21H2 build 19044.1620 được tùy biến và tối ưu hóa cho máy cấu hình thấp hoặc chơi game. General Info: Version: Windows 10 Pro OS build: 19044.1620 Arch: x64 Compression: esd Language:

Tải về Phoenix LiteOS 11 Home Plus build 22000.613 by FBConan

Posted by - 14/04/2022

Tải về Phoenix LiteOS 11 Home Plus build 22000.613 by FBConan Download Phoenix LiteOS 11 Home Plus (Windows 11 build 22000.613) 💥 Compact ✯ Lite ✯ Gaming ✯ Updatable ✯ Multi là bản dựng Windows 11 v21H2 Home Edition – Build 22000.613 mới nhất tháng 4/2022, được tùy biến và tối ưu hóa tốt nhất