Tải về Windows 10 Pro v21H2 build 19044.1706 x64 En-US Pre-Activated

Posted by - 12/05/2022

Tải về Windows 10 Pro v21H2 build 19044.1706 x64 En-US Pre-Activated Tải về Windows 10 Pro v21H2 build 19044.1706 x64 En-US Pre-Activated là bản dựng Windows 10 build 19044.1706 cập nhật mới nhất tháng 5/2022, Bản dựng được xây dựng trên nền ảnh gốc MSDN không tùy biến, ngoại trừ kích hoạt sẵn cho người

Tải về Windows 10 Pro v21H2 build 19044.1682 x64 April 2022 Pre-Activated

Posted by - 27/04/2022

Tải về Windows 10 Pro v21H2 build 19044.1682 x64 April 2022 Pre-Activated Tải về Windows 10 Pro v21H2 build 19044.1682 x64 April 2022 Pre-Activated là bản dựng Windows 10 build 19044.1682 được cập nhật mới nhất tháng 4/2022, bản dựng được xây dựng trên nền ảnh gốc MSDN không tùy biến, ngoại trừ đã kích

Tải về Windows 10 Pro v21H2 build 19044.1618 x64 En-US Pre-activated

Posted by - 16/03/2022

Tải về Windows 10 Pro v21H2 build 19044.1618 x64 En-US Pre-activated Tải về Windows 10 Pro v21H2 build 19044.1618 x64 En-US Pre-activated là bản dựng Windows 10 build 19044.1618 được cập nhất mới nhất tháng 3/2022. Đây là bản dựng không tùy biến được xây dựng trên nền ảnh gốc MSDN ngoại trừ đã kích

Tải về Windows 10 Pro v21H2 build 19044.1499 x64 Jan 2022 Pre-Activated

Posted by - 15/01/2022

Tải về Windows 10 Pro v21H2 build 19044.1499 x64 Jan 2022 Pre-Activated Tải về Windows 10 Pro v21H2 build 19044.1499 x64 Jan 2022 Pre-Activated là bản dựng Windows 10 build 19044.1499 được cập nhật mới nhất ngày 15/01/2022. Bản dựng không tùy biến hay thay đổi bất cứ gì hoàn toàn xây dựng trên nền