Windows 11 Pro Lite v21H2 Build 22000.593 (No TPM Required) Preactivated

Posted by - 11/04/2022

Windows 11 Pro Lite v21H2 Build 22000.593 (No TPM Required) Preactivated Tải xuống Windows 11 Pro Lite v21H2 Build 22000.593 (No TPM Required) Preactivated là bản dựng Windows 11 v21H2 build 22000.593 mới nhất được tùy biến và tối ưu hóa cho máy cấu hình thấp hoặc chơi game… Removed Components – Most of bloatware

Tải về Ubuntu Windows 10 Pro Compact build 19044.1620

Posted by - 01/04/2022

Tải về Ubuntu Windows 10 Pro Compact build 19044.1620 Tải về Ubuntu Windows 10 Pro Compact build 19044.1620 là bản dựng Windows 10 build 19044.1620 mới nhất được tùy biến giao diện phong cách Ubuntu và tối ưu hóa cho máy cấu hình thấp. General Info: Version: Windows 10 Pro OS build: 19044.1620 Arch: x64

Tải về Odin OS Windows 11 Pro Compact & Slim by TeamOS

Posted by - 05/01/2022

Tải về Odin OS Windows 11 Pro Compact & Slim by TeamOS Tải về Odin OS Windows 11 Pro Compact & Slim là bản dựng Windows 11 Pro Compact & Slim được tùy biến và tối ưu hóa cho máy cấu hình thấp. General Info: Version: Windows 11 Pro OS build: 19044.1415 Arch: x64 Compression: