Tải về Windows 10 Lite Green Morph build 19044.1682 x64 PreActivated

Posted by - 08/05/2022

Tải về Windows 10 Lite Green Morph build 19044.1682 x64 PreActivated Tải về Windows 10 Lite Green Morph build 19044.1682 x64 PreActivated là bản dựng Windows 10 build 19044.1682 mới nhất tháng 5/2022, bản dựng được tùy biến và tối ưu hóa cho máy cấu hình thấp. Win10_x64_19044.1682_Super-Lite Dựa trên Windows_10_PRO_19044.1682_21H2_x64_En-US Tôi đã vá lỗi

Tải về Windows 10 Paranoid 2022 build 19044.1466 x64 (Dark + Light)

Posted by - 19/01/2022

Tải về Windows 10 Paranoid 2022 build 19044.1466 x64 (Dark + Light) Tải về Windows 10 Paranoid 2022 build 19044.1466 x64 (Dark + Light) là bản dựng Windows 10 v21H2 build 19044.1466 mới nhất được tích hợp themes Paranoid 2022 tuyệt đẹp, bản dựng không loại bỏ bất cứ gì hoàn toàn xây dựng trên

Tải về Phoenix LiteOS 10 Pro Gamer (x86) build 19044.1387 by FBConan

Posted by - 06/12/2021

Tải về Phoenix LiteOS 10 Pro Gamer (x86) build 19044.1387 by FBConan Tải về Phoenix LiteOS 10 Pro Gamer (x86) là bản dựng Windows 10 build 19044.1387 được tùy biến và tối ưu hóa tốt nhất cho máy cấu hình thấp và chơi games,… Đây là bản dựng tương tự như bản Phoenix LiteOS 10 Pro Gamer (x64) trước đó.

Tải về Windows 10 Enterprise Black Edition 2021 v21H2 Final Full + WPI

Posted by - 06/12/2021

Tải về Windows 10 Enterprise Black Edition 2021 v21H2 Final Full + WPI Tải về Windows 10 Enterprise Black Edition 2021 v21H2 Final Full + WPI là bản dựng Windows 10 Enterprise v21H2 Build 19044.1320 được tùy biến giao diện Black Edition 2021 kết hợp bộ cài đặt phần mềm WPI chưa hàng loạt phần