Tải về Windows 10 Home & Slim build 19044.1620 by TeamOS

Posted by - 18/04/2022

Tải về Windows 10 Home & Slim build 19044.1620 by TeamOS Tải về Windows 10 Home & Slim build 19044.1620 by TeamOS là bản dựng Windows 10 được tùy biến và tối ưu cũng như loại bỏ các dịch vụ không cần thiết, giúp Windows hoạt động mượt mà trên máy cấu hình thấp. Version: