Tải về Porcelain Os Windows 10 Pro build 19044.1620

Posted by - 16/04/2022

Tải về Porcelain Os Windows 10 Pro build 19044.1620 Tải về Porcelain Os Windows 10 Pro build 19044.1620 là bản dựng Windows 10 v21H2 build 19044.1620 được tùy biến và tối ưu hóa cho máy cấu hình thấp hoặc chơi game. General Info: Version: Windows 10 Pro OS build: 19044.1620 Arch: x64 Compression: esd Language:

Tải về Windows 10 Enterprise LTSC 2021 Lite v21H2 build 19044.1415 (x86/x64)

Posted by - 10/01/2022

Tải về Windows 10 Enterprise LTSC 2021 Lite v21H2 build 19044.1415 (x86/x64) Tải về Windows 10 Enterprise LTSC 2021 Lite v21H2 build 19044.1415 (x86/x64) là bản dựng Windows 10 Enterprise LTSC 2021 được tùy biến và tối ưu hóa cho máy cấu hình thấp. Info Name: LTSC_2021_21H2.1415_x64_Lite_SukaNetwork.iso Architecture: x64 Language: English Size File Iso: 3,42

Tải về Windows 10 Lite Edition v21H2 build 19044.1381 x64 Pre-Activated

Posted by - 23/11/2021

Tải về Windows 10 Pro Lite Edition v21H2 build 19044.1381 x64 Pre-Activated Tải về Windows 10 Pro Lite Edition v21H2 build 19044.1381 x64 Pre-Activated là bản dựng Windows 10 Pro build 19044.1381 mới nhất, được tùy biến và tối ưu hóa cho máy cấu hình thấp hoặc chơi game… General Information: Name: Windows 10 _Pro