Tải về Nexus LiteOS 10 | Windows 10 LTSB (14393.5009) Superlite Edition

Posted by - 17/04/2022

Tải về Nexus LiteOS 10 | Windows 10 LTSB (14393.5009) Superlite Edition Tải về Nexus LiteOS 10 | Windows 10 LTSB (14393.5009) Superlite Edition là bản dựng Windows 10 LTSB build 143939.5009 được tùy biến vào tối ưu hóa cho máy cấu hình thấp hoặc chơi game. Description about this build :-  🔰 Nexus LiteOS

Tải về Windows 10/11 SuperLite v21H2 by TanTai310507

Posted by - 05/01/2022

Tải về Windows 10/11 SuperLite v21H2 by TanTai310507 cho máy cấu hình thấp Tải về Windows 10/11 SuperLite v21H2 cho máy cấu hình thấp là bản dựng Windows AIO gồm 2 phiên bản Windows 10 SuperLite và Windows 11 SuperLite trong cùng 1 file ISO.  Bản dựng được tối ưu hóa và loại bỏ các