Tải về Windows 11 Pro v21H2 build 22000.652 Non-TPM 2.0 Pre-activated

Posted by - 29/04/2022

Tải về Windows 11 Pro v21H2 build 22000.652 Non-TPM 2.0 Pre-activated Tải về Windows 11 Pro v21H2 build 22000.652 Non-TPM 2.0 Pre-activated là bản dựng Windows 11 build 22000.652 được cập nhật mới nhất tháng 4/2022, bản dựng không tùy biến hoàn toàn xây dựng trên nền ảnh gốc MSDN, ngoại trừ đã kích hoạt

Tải về Windows 11 Pro v21H2 build 22000.613 Non-TPM 2.0 Pre-activated

Posted by - 13/04/2022

Tải về Windows 11 Pro v21H2 build 22000.613 Non-TPM 2.0 Pre-activated Tải về Windows 11 PRO v21H2 buidl 22000.613 Non-TPM 2.0 Compliant x64 En-US Pre-activated là bản dựng Windows 11 build 22000.613 được cập nhật mới nhất tháng 4/2022. Bản dựng không tùy biến được xây dựng trên nền ảnh gốc MSDN, ngoại trừ đã

Tải về Windows 11 RTM Final v21H2 build 22000.556 Business Edition MSDN (x64)

Posted by - 17/03/2022

Tải về Windows 11 RTM Final v21H2 build 22000.556 Business Edition MSDN (x64) Windows 11 RTM là viết tắt của ‘Release to Manufacturing’. Nhà sản xuất của Sau khi trải qua tất cả các lần kiểm tra lỗi trong phiên bản trước khi phát hành và là bản dựng công khai, chắc chắn rằng tất cả các lỗi

Tải về Windows 11 Pro v21H2 build 22000.556 Non-TPM 2.0 Pre-activated

Posted by - 11/03/2022

Tải về Windows 11 Pro v21H2 build 22000.556 Non-TPM 2.0 Pre-activated Tải về Windows 11 Pro v21H2 build 22000.556 Non-TPM 2.0 Pre-activated là bản dựng Windows 11 build 22000.556 được cập nhật mới nhất tháng 3/2022. Bản dựng được xây dựng trên nền ảnh gốc không tùy biến ngoại trừ đã được loại bỏ TPM

Tải về Windows 11 Pro / Home v21H2 build 22000.556 (x64)

Posted by - 09/03/2022

Tải về Windows 11 Pro / Home v21H2 build 22000.556 (x64) Tải về Windows 11 Pro / Home v21H2 build 22000.556 (x64) là bản dựng Windows 11 build 22000.556 được cập nhật mới nhất tháng 3/2022. Đây là bản dựng được xây dựng trên nền ảnh gốc không tùy biến hay cá nhân hóa. Thông

Tải về Windows 11 Build 22533 trên kênh Dev Channel

Posted by - 13/01/2022

Tải về Windows 11 Build 22533 trên kênh Dev Channel Microsoft đã phát hành Windows 11 Build 22533 mới cho người dùng trong kênh Dev. Bản dựng mang đến một số chỉnh sửa về giao diện người dùng, bao gồm cả tờ thông tin được thiết kế lại cho các chỉ số phần cứng để phù

Windows 11 Pro v21H2 build 22000.434 Non-TPM 2.0 Compliant x64 Pre-activated

Posted by - 12/01/2022

Windows 11 Pro v21H2 build 22000.434 Non-TPM 2.0 Compliant x64 Pre-activated Tải về Windows 11 Pro v21H2 build 22000.434 Non-TPM 2.0 Compliant x64 Pre-activated là bản dựng Windows 11 build 22000.434 mới nhất tháng 1/2022. Bản dựng không tùy biến xây dựng trên nền ảnh gốc MSDN đã loại bỏ TPM 2.0 và kích hoạt