Windows 11 Pro Lite Edition v21H2 build 22000.706 TPM x64 May 2022 Pre-Activated

Posted by - 21/05/2022

Windows 11 Pro Lite Edition v21H2 build 22000.706 TPM x64 May 2022 Pre-Activated Tải xuống Windows 11 Pro Lite Edition v21H2 build 22000.706 TPM x64 May 2022 Pre-Activated là bản dựng Windows 11 v21H2 build 22000.706 mới nhất được tùy biến và tối ưu hóa cho máy cấu hình thấp hoặc chơi game. General Information:​

Tải xuống Windows 11 Pro Ultra Lite v21H2 build 22000.675 by FBConan

Posted by - 17/05/2022

Tải xuống Windows 11 Pro Ultra Lite v21H2 build 22000.675 by FBConan Tải xuống Windows 11 Classic Edition – Windows 11 Pro Ultra Lite v21H2 build 22000.675 by FBConan là bản dựng Windows 11 build 22000.675 cập nhật mới nhất tháng 5/2022, bản dựng được tùy biến tối ưu hóa cho máy cấu hình thấp.

Phoenix LiteOS 11 Pro Gamer v2- Windows 11 Build 22000.469 by FBConan

Posted by - 03/02/2022

Phoenix LiteOS 11 Pro Gamer v2 – Windows 11 Build 22000.469 by FBConan Tải về Phoenix LiteOS 11 Pro Gamer v2 – Windows 11 Build 22000.469 by FBConan là bản dựng Windows 11 build 22000.469 Compact – SuperLite – Gamming, là bản dựng được tùy biến và tối ưu hóa tốt nhất cho nhu cầu