Tải về Windows 11 Dark SuperLite v21H2 build 22000.652 by Mr.Kirk

Posted by - 30/04/2022

Tải về Windows 11 Dark SuperLite v21H2 build 22000.652 by Mr.Kirk Tải về Windows 11 Dark SuperLite v21H2 build 22000.652 by Mr.Kirk là bản dựng Windows 11 build 2200.652 mới nhất được tùy biến và tối ưu hóa cho máy cấu hình thấp. General Information ——————————————————————————- Type……………..: OS Platform………….: x64 Image Format………: .iso Image Created

Phoenix LiteOS 11 Pro Gamer v2- Windows 11 Build 22000.469 by FBConan

Posted by - 03/02/2022

Phoenix LiteOS 11 Pro Gamer v2 – Windows 11 Build 22000.469 by FBConan Tải về Phoenix LiteOS 11 Pro Gamer v2 – Windows 11 Build 22000.469 by FBConan là bản dựng Windows 11 build 22000.469 Compact – SuperLite – Gamming, là bản dựng được tùy biến và tối ưu hóa tốt nhất cho nhu cầu

Tải về Windows 11 Compact/Lite & SuperLite build 22000.434 by TanTai310507

Posted by - 16/01/2022

Tải về Windows 11 Compact/Lite & SuperLite build 22000.434 by TanTai310507 Tải về Windows 11 Compact/Lite & SuperLite build 22000.434 by TanTai310507 là bản dựng Windows 11 build 22000.434 được tùy biến và tối ưu hóa cho người dùng. Bản dựng gồm 2 phiên bản Windows 11 Compact/Lite và Windows 11 SuperLite cho từng nhu

Tải về Windows 10/11 SuperLite v21H2 by TanTai310507

Posted by - 05/01/2022

Tải về Windows 10/11 SuperLite v21H2 by TanTai310507 cho máy cấu hình thấp Tải về Windows 10/11 SuperLite v21H2 cho máy cấu hình thấp là bản dựng Windows AIO gồm 2 phiên bản Windows 10 SuperLite và Windows 11 SuperLite trong cùng 1 file ISO.  Bản dựng được tối ưu hóa và loại bỏ các