Tải về Windows 10/11 Pro Lite Edition 2in1 x64 May 2022-Pre-Activated

Posted by - 17/05/2022

Tải về Windows 10/11 Pro Lite Edition 2in1 x64 May 2022-Pre-Activated Tải về Windows 10/11 Pro Lite Edition 2in1 x64 May 2022-Pre-Activated là bản dựng Windows AIO gồm 2in1 phiên bản Windows 10 Pro Lite và Windows 11 Pro Lite trong cùng file ISO cài đặt. Bản dựng được tùy biến và tối ưu hóa

Tải về Windows 10/11 SuperLite v21H2 by TanTai310507

Posted by - 05/01/2022

Tải về Windows 10/11 SuperLite v21H2 by TanTai310507 cho máy cấu hình thấp Tải về Windows 10/11 SuperLite v21H2 cho máy cấu hình thấp là bản dựng Windows AIO gồm 2 phiên bản Windows 10 SuperLite và Windows 11 SuperLite trong cùng 1 file ISO.  Bản dựng được tối ưu hóa và loại bỏ các