Windows Lite
windowslite.net

ObsidianOS – Windows 11 Lite v22H2 build 22621.1926

ObsidianOS – Windows 11 Lite v22H2 build 22621.1926

Tải xuống ObsidianOS – Windows 11 Lite v22H2 build 22621.1926 là bản dựng Windows 11 Lite được tùy biến tối ưu hóa tốt nhất cho máy cấu hình thấp hoặc chơi game.

Version: Windows 11 Pro
OS build: 22621.1926
Arch: x64
Compression: esd
Language: English language
File Size: 1.86GB

💎💠This build is made by @PasMater & @Jerry_Xristos 💠💎
🌀 You can run it in a VM first and if you like it, install it as a primary build 🌀
⚡️⚡️⚡️ Not updatable ⚡️⚡️⚡️
:h: Hope you like it 

:h:

Removed:
AllJoyn Router Service
Application Virtualization (App-V)
Assigned Access
BranchCache Client
Cache and temp files
CEIP
Clipchamp
Cloud Notifications
Content Delivery Manager
Cortana
Device Lockdown
Device Picker
Devices Flow
Easy Transfer
Embedded Mode
Email and accounts
Face Recognition
Feedback Hub
First-logon animation
Floppy disk
Get Help
Input Method Editor (IME)
Kernel Debugging
Location Service
Mail and Calendar
Manual Setup
Map Control
Messaging Service
Microsoft Edge
Microsoft Edge DevTools Client
Microsoft Family
Microsoft News
Microsoft People
Microsoft Photos
Microsoft Solitaire Collection
Microsoft Sticky Notes
Microsoft To Do
Movies & TV
MSN Weather
Narrator
Near Field Communication (NFC)
Office
Paint
Payments
Point of Service (POS)
Retail Demo Content
Security Center
Speech TTS
Speech Recognition
Spell Checking
SmartScreen
Take a Test
Telemetry Client
Text prediction
Tips (Get Started)
TV Tuner codecs and suppor
Voice Access
Voice Access
Windows Barcode Preview
Windows Error Reporting
Windows Insider Program
Windows Camera
Windows Clock
Windows Mail
Windows Defender
Windows Reader (PDF)
Windows Maps
Windows Store
Windows Mail Communications Library
System Reset for Windows
Windows Recovery (WinRE)
Windows System Assessment Tool (WinSAT)
Work Folders Client
WinSxS\Backup
Windows Update
Your Phone

Programs added:
7zip
Mozilla Firefox
StartBack

Screenshot

Xem thêm hình ảnh bản dựng tại đây 

Download ObsidianOS – Windows 11 Lite v22H2 build 22621.1926

Lưu ý : Cần chuẩn bị trước Driver khi cài đặt, bản dựng đã loại bỏ Windows Update và Defender…

File size : 1.98GB

 

 

MUA ỦNG HỘ

LƯU Ý

Tất cả các file download nếu có mật khẩu giải nén sẽ là windowslite.net hoặc baominh.tech hoặc sbz .

"Các phần mềm tải về chỉ để dùng thử / giáo dục và phi thương mại." 
"Nếu bạn thích phần mềm này, vui lòng mua Giấy phép Chính hãng từ Trang web Chính thức."

Vui lòng tắt các công cụ chặn quảng cáo để có thể download được file từ trang download.

Rất mong bạn thông cảm, quảng cáo là nguồn thu duy nhất của website để hoạt động, vì thế mong bạn thông cảm khi sử dụng website có quảng cáo.

Leave a Reply