Tải xuống Windows 11 Pro Ultra Lite v21H2 build 22000.675 by FBConan

Posted by - 17/05/2022

Tải xuống Windows 11 Pro Ultra Lite v21H2 build 22000.675 by FBConan Tải xuống Windows 11 Classic Edition – Windows 11 Pro Ultra Lite v21H2 build 22000.675 by FBConan là bản dựng Windows 11 build 22000.675 cập nhật mới nhất tháng 5/2022, bản dựng được tùy biến tối ưu hóa cho máy cấu hình thấp.

Phoenix LiteOS 10 IoT LTSC Plus build 19044.1682 Compact – Lite by FBConan

Posted by - 03/05/2022

Phoenix LiteOS 10 IoT LTSC Plus build 19044.1682 Compact – Lite by FBConan Tải về Phoenix LiteOS 10 IoT LTSC Plus build 19044.1682 Compact – Lite – Gaming – Updatable by FBConan là bản dựng Windows 10 IOT LTSC 2021 cập nhật mới nhất tháng 5/2022, bản dựng được tùy biến và tối ưu hóa cho

FBConan’s Phoenix LiteOS 11 Pro Plus build 22000.652 – Compact ✯ Lite

Posted by - 27/04/2022

FBConan’s Phoenix LiteOS 11 Pro Plus build 22000.652 – Compact ✯ Lite Tải về FBConan’s Phoenix LiteOS 11 Pro Plus build 22000.652 – Compact ✯ Lite ✯ Gaming ✯ Updatable ✯ Multi Edition (4 in 1) là bản dựng Windows 11 build 22000.652 cập nhật mới nhất tháng 4/2022. Bản dựng được tùy biến và

FBConan’s LTSB Lite – Windows 10 Enterprise 2016 LTSB v3 Update 2022

Posted by - 22/04/2022

FBConan’s LTSB Lite – Windows 10 Enterprise 2016 LTSB v3 Update 2022 Tải về FBConan’s LTSB Lite – Windows 10 Enterprise 2016 LTSB v3 Update 2022 là bản dựng Windows 10 Enterprise LTSB build 14393.5066 cập nhật mới nhất tháng 4/2022. Bản dựng được tùy biến và tối ưu hóa cho máy cấu hình thấp hoặc

Tải về Phoenix LiteOS 11 Home Plus build 22000.613 by FBConan

Posted by - 14/04/2022

Tải về Phoenix LiteOS 11 Home Plus build 22000.613 by FBConan Download Phoenix LiteOS 11 Home Plus (Windows 11 build 22000.613) 💥 Compact ✯ Lite ✯ Gaming ✯ Updatable ✯ Multi là bản dựng Windows 11 v21H2 Home Edition – Build 22000.613 mới nhất tháng 4/2022, được tùy biến và tối ưu hóa tốt nhất

Tải về Phoenix LiteOS 11 Ultra Lite build 22000.588 by FBConan

Posted by - 20/03/2022

Tải về Phoenix LiteOS 11 Ultra Lite build 22000.588 by FBConan Tải về Phoenix LiteOS 11 Ultra Lite build 22000.588 by FBConan là bản dựng Windows 11 build 22000.588 mới nhất được tùy biến và tối ưu hóa cho máy cấu hình thấp hoặc chơi game… Phoenix LiteOS 11 Ultra Lite Pro Edition  Build 22000.588