Windows 11 Pro SuperLite + SE + Compact build 22000.652 by Ghost Spectre

Posted by - 01/05/2022

Windows 11 Pro SuperLite + SE + Compact build 22000.652 by Ghost Spectre Tải xuống Windows 11 Pro SuperLite + SE + Compact v21H2 build 22000.652 (Update 6) by Ghost Spectre là bản dựng Windows 11 v21H2 mới nhất được tùy biến và tối ưu hóa cho máy cấu hình thấp hoặc chơi game. Windows